Đèn âm tủ bao gồm các loại đèn led trực tiếp điện 220V và loại thông qua bộ chuyển đổi. Đèn âm tủ có loại trực tiếp sáng và có loại cảm ứng bằng sự di chuyển động học thương ứng dụng trong tủ bếp và tủ quần áo, quầy kệ cần chiếu sáng.