Showing 1–16 of 19 results

Lọc sản phẩm

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X7, chiều cao D, 228mm chưa gồm vách kính Blum-551.24.701

1,988,000 

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X6, với vách kính, chiều cao D, 228mm Blum-551.24.700

2,302,000 

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X5, với vách kính, chiều cao D, 228mm Blum-551.23.704

2,443,000 

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X4, với vách kính, chiều cao C, 196mm Blum-551.23.703

2,343,000 

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X3, chiều cao D, 228mm Blum-551.23.702

1,653,000 

Ray hộp TANDEMBOX Antaro X2,giảm chấn, chiều cao C-196mm BLUM 550.85.765

1,653,000 

Ray hộp TANDEMBOX Intivo X1 nhấn mở giảm chấn, chiều cao M-98,5mm BLUM 551.23.700

1,349,000 

Ray hộp TANDEMBOX Intivo X1, chiều cao M-98,5mm BLUM 553.84.735

1,349,000 
Đóng

Ray hộp giảm chấn nhấn mở LEGRABOX chiều cao F-241mm BLUM 550.73.785

3,326,000 
Đóng

Ray hộp giảm chấn LEGRABOX chiều cao F-241mm BLUM 550.71.725

3,326,000 
Đóng

Ray hộp giảm chấn LEGRABOX chiều cao C – 177mm BLUM 550.71.705

2,344,000 
Đóng

Ray hộp nhấn mở giảm chấn LEGRABOX chiều cao C – 177mm BLUM 550.73.765

2,344,000 
Đóng

Ray hộp nhấn mở giảm chấn LEGRABOX chiều cao M – 90,5mm BLUM 550.72.785

1,822,000 
Đóng

Ray hộp giảm chấn LEGRABOX chiều cao M – 90,5mm BLUM 550.70.725

1,822,000 

Ray hộp giảm chấn mở toàn phần-tải trọng 40kg EUSE2

1,080,000 

Ray hộp giảm chấn mở toàn phần-tải trọng 40kg EUSE

980,000