Showing all 12 results

Lọc sản phẩm

Bộ ray trượt cửa lùa treo kiểu Mỹ nhiều kích thước DFL-GC001

2,070,000 VNĐ 1,552,500 VNĐ

Phụ kiện cửa trượt kính 100kg Imundex 715.11.101

4,450,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ

Bộ phụ kiện trượt gỗ giảm chấn 120kg Imundex 710.12.301

1,950,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

Bộ phụ kiện trượt gỗ 120kg Imundex 710.12.300

367,000 VNĐ 350,000 VNĐ

Ray trượt cho cửa kính 100kg giám chấn Imundex 715.51.999

1,890,000 VNĐ 1,790,000 VNĐ

Phụ kiện cửa trượt kính 100kg giảm chấn Imundex 715.11.100

2,550,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ

Ray trượt cho bộ trượt kính 100kg Imundex 718.15.106

470,000 VNĐ

Ray trượt cho phụ kiện cửa trượt giảm chấn 120kg Imundex 710.12.996

2,300,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

Bộ phụ kiện trượt gỗ 200kg Imundex 710.20.600

1,650,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ

Ray trượt cho phụ kiện cửa trượt 160kg, 200kg Imundex 710.20.998

1,987,500 VNĐ 1,887,500 VNĐ

Bộ phụ kiện trượt gỗ 160kg Imundex 710.16.450

1,550,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Nút giảm chấn cho bộ phụ kiện cửa trượt kính Imundex 715.11.000

590,000 VNĐ 550,000 VNĐ