Thùng gạo thông minh âm tủ có nhiều loại thùng gạo khách nhau từ cao cấp đến bình dân, từ lớn đến nhỏ và nhiều thương hiệu khác nhau. Thùng gạo thông minh giúp cho bếp được vệ sinh và gạo được bảo quản tốt tránh dán, chuột thâm nhập. Thùng gạo thông minh được gắn vào tủ bếp dễ dàng sử dụng và đựng gạo một cách gọn gàng thông minh.
Đầy đủ thùng gạo từ 10kg đến 20kg với từ 1 ngăn đến nhiều ngăn với bề mặt làm bằng kính và bằng mặt gương.

Showing all 26 results

Lọc sản phẩm

Thùng gạo mặt điện tử Hettich-B22

3,399,000 VNĐ

Thùng gạo mặt kính 2 ngăn màu trắng Garis GR07.30W

2,950,000 VNĐ

Thùng gạo mặt kính đen 15kg Garis GR06.30B

2,200,000 VNĐ

Thùng gạo 25kg cánh kéo Gais GR08.30

2,986,000 VNĐ

Thùng gạo 15kg cánh mở Garis GR02.25

1,900,000 VNĐ

Thùng gạo 15kg cánh kéo Gais GR01.20

1,950,000 VNĐ

Thùng gạo mặt điện tử Hettich-B15

2,946,000 VNĐ

Thùng gạo thông minh 10kg ray trượt giảm chấn Hettich-B10.B

2,572,000 VNĐ

Thùng gạo thông minh 10kg Hettich-B10.A

1,999,000 VNĐ

Thùng gạo thông minh 10kg cánh kéo Garis BG02.300

2,770,000 VNĐ

Thùng gạo mặt kính 2 ngăn 20kg màu đen bóng Garis BG09.300

2,950,000 VNĐ

Thùng gạo mặt gương 2 ngăn 20 kg Garis BG07.300

2,850,000 VNĐ

Thùng gạo mặt kính trắng xanh ánh dương 15kg Garis BG08.300

2,300,000 VNĐ

Thùng gạo mặt gương 15kg Garis BG06.300

2,100,000 VNĐ

Thùng gạo 3 khoang Garis 5-10-15kg cánh mở BG04.450

4,400,000 VNĐ

Thùng gạo 10kg, cánh kéo BG03.300

1,990,000 VNĐ

Thùng gạo thông minh 15kg cánh mở BG01.300

1,500,000 VNĐ

Thùng gạo gương (Đen-Bạc-Trắng sữa)-C

2,200,000 VNĐ

Thùng gạo gắn cánh Euro Gold-B22

2,500,000 VNĐ

Thùng gạo gắn cánh Euro Gold-B15

2,300,000 VNĐ

Thùng gạo âm tủ Euro Gold-B16

2,200,000 VNĐ

Thùng gạo âm tủ Euro Gold-B45

4,700,000 VNĐ

Thùng gạo âm tủ Euro Gold-B17

2,100,000 VNĐ

Thùng gạo điện tử mặt gương tráng bạc Euro Gold-B301

2,800,000 VNĐ

Thùng gạo gương nút nhấn Euro Gold-B302

2,600,000 VNĐ

Thùng gạo gương nút nhấn Euro Gold-B25

2,600,000 VNĐ