Hiển thị 21–40 của 98 kết quả

Lọc sản phẩm

Bộ tay nâng Blum Aventos HK top giảm ồn hệ số lực lớn 3200-9000

2,288,000  2,188,000 

Tay nâng Aventos HK top giảm ồn hệ số lực khá lớn 1730-5200

1,974,000  1,874,000 

Bộ tay nâng Blum Aventos HK top giảm ồn hệ số lực 930-2800

1,964,000  1,864,000 

Bộ tay nâng Blum Aventos HK top giảm ồn hệ số lực 420-1610

1,964,000  1,864,000 

Bộ điện Servo-drive cho Avantos HL 2282552

8,990,000 

Bộ cánh tay nâng Blum Aventos HL giảm ổn 20L32

1,282,000  1,199,000 

Bộ hộp lực tay nâng Blum Aventos HL 20L

2,606,000  2,399,000 

Bộ điện Servo-drive cho Avantos HS 21SA008

8,990,000 

Bộ cánh tay Aventos HS giảm ồn Blum 20S3500

1,299,000 

Bộ hộp lực tay nâng một cánh mở lên Aventos HS 20S200

2,455,000  2,199,000 

Bộ điện Servo-drive cho Avantos HF 33012695

9,990,000 

Bộ cánh tay Aventos HF 760-1040mm Blum 1896025

1,270,000 

Bộ cánh tay Aventos HF 700-900mm Blum 8998276

986,480 

Bộ cánh tay Aventos HF 560-710mm Blum 6900672

738,400 

Bộ cánh tay Aventos HF 480-570mm Blum 581829

823,000 

Bộ tay nâng một cánh Blum 372.95.735

693,000 

Bộ tay nâng AVENTOS Blum 372.94.320

1,036,000 

Bộ tay nâng AVENTOS Blum 372.94.323

1,210,000 

Bộ tay nâng AVENTOS Blum 372.94.319

1,155,000 

Bộ tay nâng AVENTOS Blum 372.94.322

1,210,000