Showing 1–28 of 42 results

Lọc sản phẩm

Nêm nhấn mở (màu đen, xám,trắng)bắt vào lỗ khoan phi10 BLUM356.04.370

98,000 VNĐ

Đế đôi cho nêm giảm chấn BLUM 356.14.540

18,000 VNĐ

Đế cho nêm giảm chấn BLUM 356.14.520

7,000 VNĐ

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul lắp bên BLUM 356.14.500

50,000 VNĐ

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul BLUM 356.08.950

54,000 VNĐ

Cơ cấu giảm chấn cho bản lề 170° (bản lề trùm ngoài và bản lề trùm nửa/bản lề đôi)BLUM356.08.910

89,000 VNĐ

Nêm giảm chấn có đế HAFELE 356.08.940

114,000 VNĐ

Bản lề Metalla Mini cho cửa kính HAFELE 311.01.073

8,800 VNĐ

Bản lề Metalla Mini HAFELE 311.01.070

8,800 VNĐ

Đế bản lề dùng cho 4 vít Metalla A HAFELE 311.98.560

3,500 VNĐ

Đế bản lề Metalla A HAFELE 311.01.080

3,900 VNĐ

Bản lề Metalla A nối góc HAFELE 311.83.516

12,000 VNĐ

Bản lề Mentalla A cho góc mù 90 độ HAFELE 311.83.514

13,300 VNĐ

Bản lề METALLA A HAFELE 110 độ 311.01.077

9,400 VNĐ

Bản lề METALLA A 110 độ (không bật) HAFELE 315.31.550

15,100 VNĐ

Bản lề METALLA SM 110 độ BLUM 315.18.300

18,000 VNĐ

Bản lề METALLA SM BLUM 110 độ 311.64.501

13,000 VNĐ

Bản lề MODUL 100 độ BLUM 342.52.607

18,000 VNĐ

Bản lề MODUL 107 độ BLUM 342.53.600

22,000 VNĐ

Bản lề Clip 170 độ trùm ngoài BLUM 342.28.501

117,000 VNĐ

Bản lề CIP góc mở 100 độ BLUM 342.15.506

30,000 VNĐ

Bản lề METALLA A 165 độ,HAFELE 311.93.500

35,000 VNĐ

Bản lề Clip-Top nối góc BLUM342.87.600

141,000 VNĐ

bản lề Clip-Top 170 độ BLUM342.82.500

111,000 VNĐ

Bản lề Clip-Top 155 độ cho tủ cao blum 342.44.500

186,000 VNĐ

Bản lề Clip top cho gỗ dày >25mm,mở 95 độ BLUM 342.83.500

64,000 VNĐ

Bản lề Clip-Top 107 độ có giảm chấn BLUM 342.80.600

92,000 VNĐ

Bản lề Clip-Top dành cho cánh cửa dày mở 95 độ,có giảm chấn BLUMOTION 342.46.600

125,000 VNĐ