Hiển thị tất cả 18 kết quả

Lọc sản phẩm

Bộ xi phông chậu rửa bát ống đứng bằng đồng DL7750S

1,310,000 

Bộ xả nhấn đen cho chậu không tràn Hafele 589.25.987

560,000 

Bộ xả nhấn màu đen cho chậu có xả tràn Hafele 589.25.848

560,000 

Bộ xả không giữ nước cho chậu không tràn Hafele 589.25.989

500,000 

Bộ xả nhấn cho chậu không tràn Hafele 589.25.986

500,000 

Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn Hafele 589.25.948

500,000 

Bộ thoát nước bồn rửa mặt nhấn mở KSHD DL7750W

875,000 

Ống thoát nước bồn rửa chén ngăn mùi DL12

380,000 

Xi phông lavabo ống ngang bằng đồng DL7750P

1,475,000 

Bộ xả bồn rửa chén lavabo nhấn mở KSHD DL7750G

985,000 

Ống thoát nước lavabo nhấn mở KSHD DL7750B

875,000 

Ống xả chậu có chặn nước bằng đồng nguyên chất cao cấp Inax A-016V

430,000 

Ống thải bầu bằng đồng nguyên chất cao cấp Inax A-603PV

1,220,000 

Ống thải bầu bằng đồng nguyên chất cao cấp Inax A-676PV

890,000 

Ống thải chữ P đồng nguyên chất cao cấp Inax A-675PV

590,000 

Ống thải chữ P đồng nguyên chất cao cấp Inax A-674P

1,530,000 

Ống thải chữ P đồng nguyên chất cao cấp Inax LF-105PAL

2,000,000 

Bộ xả chậu rửa chén bằng đồng nhấn mở DL7750WC

715,000