Phong thuỷ bếp được cập nhật đầy đủ các trường phái phong thuỷ bếp theo quan điểm dựa trên khoa học và thực tiễn. Các bài viết tổng hợp được tiếp cận, phân tích và ứng dụng một cách trung thực và khoa học và trên cơ sở đưa ra các giải pháp khắc phục và khắc chế để làm sao căn bếp được sắp đặt phong thuỷ một cách tốt nhất phù hợp với tuổi và mệnh gia chủ.

Phong thuỷ bếp sẽ bao gồm các nội dung chính: các quan điểm phong thuỷ cơ bản, đặc biệt phong thuỷ bếp, các khuyến nghị và gợi ý về thiết kế, sắp đặt theo chuẩn phong thuỷ và cách hoá giải và khắc chế các khiếm khuyến theo phong thuỷ.